Paradoks

  • Paradoks – pozorna sprzeczność, twierdzenie zaskakujące, sformułowanie na pozór nielogiczne i wewnętrznie sprzeczne, objawiające dzięki swoim sprzecznościom sens głębszy i bardziej skomplikowany, coś nieoczekiwanego i nieprawdopodobnego, sprzeczność oparta jest najczęściej na kontraście, niezgodnie z obowiązującymi przekonaniami, ale zawierające odkrywczą myśl (np. „błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni”).
  • Paradoksy ujęte są zwykle w formę błyskotliwego, oryginalnego aforyzmu.