Mianowicie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mianowicie partykuła wprowadzająca Jego wady, a mianowicie lenistwo i spóźnialstwo, wpłynęły na obniżenie oceny.
spójnik wynikowy Pomógł mi kolega, mianowicie wytłumaczył zawiłości chemii.