Masami [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
masami przysłówek Emigranci masami próbują dostać się do Europy.