Lub [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
lub spójnik rozłączny Pójdę na spacer lub odwiedzę znajomych.