Lecz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
lecz spójnik przeciwstawny Klasa była liczna lecz zdyscyplinowana.