Kukuryku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kukuryku wykrzyknik Zrobiło się jasno, więc usłyszeliśmy kukuryku!