Któż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
któż wzmocniony zaimek pytający Któż mógł to zrobić?!