Mianownik

  • Przypadek w deklinacji polskiej.
  • Odpowiada na pytania: kto?, co?.
  • Jest przypadkiem niezależnym, oznaczającym niezależną część zdania.