Miejsce artykulacji

  • Miejsce największego zbliżenia sie do narządów mowy przy wymawianiu danej głoski.
  • Dotyczy to głównie artykulacji spółgłosek, dzieli się je  nawet z tego względu na wargowe,, przedniojęzykowo-zębowe itd.