Miejscownik

  • Przypadek w deklinacji polskiej.
  • Odpowiada na pytania: w kim?, w czym?, o kim?, o czym?.
  • Jest przypadkiem oznaczającym najczęściej okoliczność miejsca.