Modalność

  • Stosunek mówiącego do tego, co jest treścią jego wypowiedzi.
  • Wyra za sie  głownie przez tryby czasownikowe, a także za pomocą partykuł, niektórych przysłówków, utartych zwrotów i wyrażeń, i akcentu zdaniowego.

  • Modalny – dotyczący postawy mówiącego względem jego wypowiedzi, wyrażanej za pomocą trybów czasownikowych lub wyrazów pomocniczych.