Morfem

  • Najmniejsza , znaczeniowo niepodzielna cząstka wyrazu.
  • Wyznacza albo jego znaczenie, albo stosunki gramatyczne, które dany wyraz uwzględnia.

Rozróżnia się:

  • morfem główny, czyli rdzeń, z którym się wiąże podstawowe znaczenie danego wyrazu,
  • morfemy poboczne, czyli afiksy (prefiks, sufiks, infiks),
  • końcówki fleksyjne (np. dom-ek, przed-szkol0ny).