„Michałko” Bolesława Prusa

 • Sytuacja po roku 1864 zmusiła wielu chłopów do poszukiwania pracy w fabrykach.
 • Rozpoczęła się niejako wędrówka do miast, co wynikało z szybkiego rozwoju przemysłu, budowy kolei.
 • Prus ukazuje swych bohaterów na tle przemian społecznych.
 • Objaśnia pewne współzależnosci wzajemne, które decydują o charakterze i postępowaniu człowieka (po prostu człowieczeństwie!).

 • Bohater opuścił wieś rodzinną ze względu na biedę.
 • Nazywany „durny” ruszył w poszukiwaniu zarobku.
 • Pracę znalazł przy budowie kolei, a kiedy praca się skończyła ruszył do Warszawy.
 • Tam za namową inżyniera szukał pracy przy budowie domu w pobliżu dworca.
 • Poznał tam dziewczynę, której oddawał część pieniędzy, niestety był oszukiwany przez nią.
 • Dziewczyna część pieniędzy przekazywała znajomemu czeladnikowi murarskiemu.
 • Następnie znalazł pracę  w fabryce, ale tu okradał go pisarz.
 • Kiedy skończyła się i tu praca błąkał się szukając schronienia.
 • W pewnej chwili, narażając sie na niebezpieczeństwo, uratował życie przywalonemu belką robotnikowi Jędrzejowi, nie oczekując wcale wdzięczności.
 • Chłopak zawsze pracował rzetelnie, był uczciwy i tego w zasadzie oczekiwał od innych.

 • Przeżycia chłopak ujawniają się poprzez okolicznościowe działania zewnętrzne.
 • Prosty chłopak, biedny ale wrażliwy pomaga innym, ratuje życie innego człowieka z narażeniem własnego.
 • Nie jest bezmyślnym gapiem przyglądajacym się nieszczęściu.