Mię [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mię rzadko stosowana forma krótsza zaimka ja Zdenerwowałeś mię bardzo.