Między [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
między przyimek Dom stał między rzeką a jeziorem.