Między innymi [kłopotliwa część mowy[

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
między innymi partykuła wprowadzająca Nie kupiłem samochodu, między innymi dlatego, że wkrótce opuszczam kraj.