Tu i tam [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tu i tam przysłówek Bywałem tu i tam.