Tu, tutaj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tu, tutaj zaimek przysłowny wskazujący Tu (tutaj) spędziłem dzieciństwo.
partykuła wzmacniająca Tu każdy kamień drogi.