Mieć [synonimy]

  • Posiadać.
  • Być właścicielem.
  • Wejść w posiadanie.
  • Objąć w posiadanie.
  • Bogacić się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]