Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków [18 kwietnia]

Zabytki stanowią szczególne dziedzictwo kulturowe, dlatego już od 1983 roku świętujemy rokrocznie 18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS), organ doradczy UNESCO, następnie  wpisany przez UNESCO do rejestru znaczących  imprez o znaczeniu światowym. Istotne, by wszyscy zrozumieli jak ważna jest ochrona dziedzictwa stworzonego przez naszych przodków, dlatego w tym dniu prezentuje się zabytki o wyjątkowym znaczeniu dla danego danego państwa, społeczeństwa, całego świata. Nie wolno zapomnieć o ludziach, którzy starają się chronić zabytki (konserwatorów, historyków sztuki i architektury, urbanistów, archeologów, muzealników oraz przedstawicieli innych zawodów), bo to także ich święto.