Woda [symbolika]

 • Starożytni postrzegali wodę jako jeden z 4 elementów Kosmosu.
 • Wielu twierdziło, że to najważniejszy składni pramaterii, z której wyłonił się świat.
 • Traktowana jest jako substancja dająca i podtrzymująca  życie.
 • Stanowi emblemat stworzenia, przeobrażenia i świętości.
 • Ablucje, kąpiele w świętych rzekach są znanym rytuałem kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
 • Chrześcijaństwo także ma korzenie w takich praktykach.
 • Dla tej religii woda jest znakiem duchowego odrodzenia, wtajemniczenia i przyjęcia do grona wiernych (chrzest).
 • Woda to też symbol mądrości i wiedzy oraz zbawienia.
 • W wielu kulturach żywa woda ma moc uzdrawiającą.
 • W bajkach, baśniach i legendach ma właściwości magiczne.
 • Nieraz jest groźnym żywiołem, znakiem klęski i nieszczęść, destrukcji, grzechu i zagubienia.
 • Woda odbijająca rzeczywistość symbolizuje złudę, omamy, zwierciadło duszy.
 • Cicha woda to znak pozorów ukrywających prawdę lub nieśmiałość.
 • Woda płynąca to symbol czasu i przemijania.
 • Zmącona woda oznacza zamieszanie, zamęt i intrygę.
 • Woda to również narody, ludzkość i myśl.

Odniesienia znaleźć można:

 • Objawienie św. Jana 17,15.
 • Proroctwo Ozeasza 5,10.
 • Proroctwo Ezechiela 26, 19.
 • Proroctwo Ezechiela 36, 25.
 • Proroctwo Izajasza 12, 3-4.
 • Psalm 57, 7 8.
 • Psalm 68, 2-3.
 • Genesis 1, 1-2.
 • Genesis 30, 18-21.
 • Księga Hioba 27, 19-20.
 • List do Hebrajczyków 10, 22.
 • II List św. Piotra 3, 5-6.
 • Ewangelia św. Jana 4, 13-14.
 • Księga Przypowieści 18,4.
 • Księga Przypowieści 20,5.
 • Księga Eklezjastyka 29,28.
 • Sofokles, „Antygona”.
 • A. Naruszewicz, „Narcyz”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • A. Fredro, „Śluby panieńskie”.
 • S. Wyspiański, „Wesele”.
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.