Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków [18 kwietnia]

  • Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodziły od 183 roku, 18 kwietnia – jednolicie na całym świecie.
  • Inicjatorem jego ustanowienia była Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków.
  • UNESCO wpisało ten dzień na listę znaczących imprez kulturowych.
  • Jego celem jest kształtowanie potrzeby ochrony dziedzictwa narodowego.
  • Polska na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO znajduje się w pierwszej dziesiątce, co dowodzi mnogości posiadanych arcydzieł.
  • Zabytki klasyfikuje się jako sakralne, architektury i budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej, dziedzictwa przemysłowego oraz architektury obronnej.