„W Weronie” Cypriana Kamila Norwida

 • Utwór z cyklu „Vade-mecum”.
 • Powstał podczas pobytu poety w Weronie, gdzie zwiedzał domy Montekich i Kapuletich oraz grób Romea i Julii na cmentarzu Campo Fiera.
 • Wiersz z gatunku liryki opisowo-refleksyjnej.
 • Składa się z numerowanych strof, każda po 3 wersy.
 • Można poszczególne strofy zatytułować (Oko błękitu, Spadająca gwiazda, łza anioła, Kamień).
 • Wiersz sylabotoniczny z takim samym rozkładem sylab i akcentów w wersach.
 • Poeta wraca w wierszu do Werony, gdzie rozegrała się historia Julii i Romea.
 • Autor zastosował aluzję literacką przywołując zakochanych bohaterów tragedii W. Szekspira.
 • Poznajemy w wierszu reakcje na zjawisko spadającej gwiazdy.
 • Aluzja literacka pozwoliła Norwidowi na przedstawienie różnych postaw bohaterów.
 • Mamy zobrazowaną postawę cyprysów (one postrzegają ją jako łzy anioła) i ludzi, dla których to spadający po prostu kamień, meteoryt.
 • Postawę cyprysów  można nazwać  romantyczną, wrażliwą, poetycką.
 • Postaw ludzi jest rozumowa, realna, racjonalistyczna.
 • Mamy zastosowaną konfrontację dwóch światopoglądów racjonalistycznego i romantycznego.
 • Podmiot liryczny nie wypowiada się wprost, ale z jego wypowiedzi wynika, że bliższa jest mu postawa cyprysów.
 • W wierszu znajdziemy przenośnie (np. „łagodne oko błękitu”) oraz epitety (np. „rozwalone bramy”).
 • Wiersz zbudowany na zasadzie kontrastu (burza – spokój, świat ludzi współodczuwających z naturą – świat dominacji rozumu).
 • Daje się zauważyć oszczędność słów i sugestia dla czytelnika – pomyśl i zastanów się , świat jest zagadką.

 

I

Nad Kapuletich i Montekich domem,
Spłukane deszczem, poruszone gromem,
Łagodne oko błękitu.

II

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy do ogrodów —
I gwiazdę zrzuca ze szczytu;

III

Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea — ta łza znad planety
Spada… i groby przecieka;

IV

A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy są, ale że kamienie,
I — że nikt na nie… nie czeka!