Miejsce niedookreślenia

  • Pojęcie wprowadzone przez Romana Ingardena (1893-1970) w ramach jego fenomenologicznej koncepcji dzieła literackiego.
  • Pojęcie to dotyczy świata przedstawionego w utworze literackim i oznacza tzw. puste miejsce, czyli postaci nie do końca scharakteryzowane, pominięte przedmioty, a których obecność jest oczywista z punktu widzenia logiki rzeczywistości.
  • Słowem obejmuje wszystko to, czego nie dopowiedział pisarz, a czytelnik dzięki wyobraźni, znajomości realiów i umiejętności wczucia się w klimat czytanego przez siebie utworu – uzupełnia na własną rękę.