Wspólnota

We wsi panowała ciemnota, a także wójt.