Miejsce pamięci na Placu św. Wojciecha w Kielcach

Na placu św. Wojciecha znajduje się fragment muru z wysokim krzyżem obok. Na murze znalazła się tablica pamiątkowa poświęcona pamięci pamięci rozstrzelanych tutaj żołłnierzy AK w 1943 roku. Tu też zostali pochowani, a po zakończeniu działań wojennych ich prochy przeniesione zostały na Cmentarz partyzancki przy ulicy Ściegiennego.