Pobratymstwo

Dawne kobiety – to też chłopi pańszczyźniani.