Mieszkańcy Antylopy

 • Bohater zbiorowy, główny opowiadania „Sachem” Henryka Sienkiewicza.
 • Osadnicy niemieccy, którzy przybyli do Ameryki i założyli tam trzy wioski Berlin, Grundenau i Harmonię.
 • Walczyli z Indianami , broniącymi swoich ziem oddanych im „na wsze czasy”.
 • Postępowali z nimi okrutnie i bezwzględnie, pokonali Indian podstępem, nocą, mordując najpierw kobiety, dzieci i starców, bo mężczyźni byli na polowaniu.
 • Zachowywali się jakby to oni byli w swoim kraju, nie szanują praw ludności rdzennej.
 • Uważają się za ludzi cywilizowanych, a zniszczyli dorobek Indian i zamordowali ostatnich z Indian, którzy nie stanowili dla nich żadnego zagrożenia.
 • Wystąpili przeciw przykazaniu miłości, o którym nauczają w ich kościołach pastorzy.
 • Nie szanują praw innych ani cudzej własności.
 • Na co dzień (po masakrze) zachowują się spokojnie, wiodą życie ustabilizowane i monotonne.
 • Pracują dla swych rodzin, powiększają majątki, rozwijają swe miasto.
 • Wieczory spędzają w piwiarniach.
 • Nie czują żadnego zagrożenia, a jednak ogarnia ich przerażenie podczas występu ostatniego Indianina z  plemienia”Czarnych Wężów”.