Zawodowi aktorzy doby elżbietańskiej

 • Zakaz wystawiania sztuk religijnych i zniesienie świąt jako dni wolnych spowodowało prawie całkowity zanik misteriów i moralitetu.
 • Spadek spektakli wpłynął też na zmniejszenie się liczby amatorskich aktorów.
 • To zapoczątkowało powstawanie zawodowych trup aktorskich, utrzymujących się wyłącznie z gry na scenie.
 • Było to możliwe dzięki możnym tamtych czasów,którzy tworzyli własne zespoły.
 • Oszczędzają „grosza” właściciele pozwalali takim grupom na występy na innych scenach, w innych dworach, kiedy sami nie potrzebowali ich usług.
 • Często takie grupy narażone były na różne niebezpieczeństwa, choć powołanie się na patrona (właściciela) sprawiało przychylność właścicieli innych dworów.
 • Królowa Elżbieta lubiła ten typ rozrywki, w 1574 roku przyznała aktorom księcia Leicester tytuł trupy królewskiej, co dawało wiele korzyści.
 • Tacy aktorzy cieszyli się większym uznaniem i chętniej byli przyjmowani do nowych teatrów.
 • Styl teatru elżbietańskiego zrodził się z przemieszania elementów tradycyjnych sztuk z zapożyczeniami z literatury klasycznej, jak i bardziej współczesnych w owych czasach.
 • Spektakle wciąż jeszcze wystawiano na prowizorycznych estradach, z desek ustawionych na specjalnych kozłach, zwykle na świeżym powietrzu.
 • Nie było jeszcze typowych scenografii , ale aktorzy korzystali z kostiumów (peruki, koturny, makijaże) i rekwizytów, zapewniających realizm (np. mieczy, korony, berła, tronu).
 • W przypadku, gdy akcja działa się w różnych miejscach, aktorzy przemieszczali się po scenie, a dialogami starali się pokazać, gdzie dzieją się wydarzenia.