Mikołaj Doświadczyński

 • Bohater pierwszej polskiej powieści nowożytnej „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” Ignacego Krasickiego.
 • Pełen tytuł powieści brzmi „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, przez niego samego opisane, w trzy księgi rozdzielone”.
 • Utwór powstawał w latach 1773-1775, a drukiem ukazał się w roku 1776.
 • Bohater dynamiczny, zupełnie nowy w ówczesnej polskiej literaturze.
 • Ma szlacheckie korzenie, ale nie jest zbyt zamożny.
 • Dorastający młodzieniec.
 • Wyrusza w podróż.
 • Przebywa w Paryżu i bawi się doskonale.
 • Poznaje różne aspekty współczesnego świata, hazard, rozpustę, siłę pieniądza.
 • Trafia też do utopijnej krainy Nipu, gdzie zachwyca się prawością życia, uczciwością, spokojem i szczęściem ludzi.
 • Lekkomyślny, ciekawy świata, rozrzutny, nieodpowiedzialny, podatny na pokusy świata.
 • Doświadczenia podróży zmieniają Mikołaja , staje człowiekiem roztropnym, mądrym, filozofującym, dobrym gospodarzem.
 • Wraca do ojczyzny i żeni się z Julianną.
 • Stara się wieść żywot uczciwego ziemianina.
 • Podróż to symbolika dojrzewania, poznawania świata w różnych kategoriach.

 • Powieść stylizowana jest na pamiętnik, znaleziony manuskrypt.
 • Narrator utożsamia się z autorem dzieła, co sugeruje jego tytuł.
 • Ten sposób przedstawiania wydarzeń nadaje historii walorów autentyczności.
 • Końcowa  część tytułu podkreśla znaczenie kompozycji dzieła dla jego wymowy.
 • Podział utworu na trzy księgi jest zabiegiem celowy.
 • Obrazuje odpowiednie etapy edukacji bohatera.