„Mikołajek” René Goscinny, Jean Jacques Sempe [plan wydarzeń]

  1. Próby zrobienia zdjęcia klasowego.
  2. Ucieczka fotografa.
  3. Zabawa w kowbojów.
  4. Dołączenie do zabawy dorosłych.
  5. Choroba pani i pilnowanie klasy przez Rosoła.
  6. Nieobecność Rosoła.
  7. Przygotowania do gry w piłkę.
  8. Niespodziewane zakończenie – zapomnienie piłki prze Alcesta.
  9. Wizytacja nowego inspektora.
  10. Mikołaj  pies.
  11. Zabranie psa przez właściciela.
  12. Nowy uczeń w klasie – Dżodżo.
  13. Urodzinowe kwiaty dla mamy Mikołajka.
  14. Zniszczenie bukietu.
  15. Rozdanie dzienniczków z uwagami.
  16. Brak kary la Mikołajka.
  17. Odwiedziny Ludeczki.
  18. Przygotowania do wizyty ministra.
  19. Zapalenie cygara.
  20. Rower dla Mikołaja.
  21. Zniszczenie roweru.
  22. Choroba Mikołaja.
  23. Mikołaj i Alcest na wagarach.
  24. Wizyta u Ananiasza.
  25. Zabawy na przerwie.
  26. Ucieczka Mikołaja z domu.