Sierść [synonimy]

  • Turzyca.
  • Runo.
  • Włosy.
  • Futro.
  • Kudły.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]