Mikry [synonimy]

  • Zmoczony.
  • Przemoknięty.
  • Przemoczony.
  • Podmokły.
  • Zapotniały.
  • Zapłakany.
  • Błotnisty.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]