Montować [synonimy]

  • Instalować.
  • Zakładać.
  • Składać.
  • Produkować.
  • Budować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]