Moralność [synonimy]

  • Etyka.
  • Światopogląd.
  • Przyzwoitość.
  • Uczciwość.
  • Zdrowe podejście.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]