Miłość do ojczyzny

Miłość do ojczyzny, uczucie do rodzinnego kraju, patriotyzm i gotowość poświęcenia się dla niego.

 1. Tyrteusz, „Rzecz to piękna”.
 2. „Pieśń o Rolandzie”.
 3. J. Kochanowski, pieśń „O spustoszeniu Podola”.
 4. J. Kochanowski, pieśń „O cnocie”.
 5. J. Kochanowski, pieśń „O dobrej sławie”.
 6. J. Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”.
 7. A. Frycz Modrzewski, „O poprawie Rzeczypospolitej”.
 8. P. Skarga, „Kazania sejmowe”.
 9. W. Potocki, „Pospolite ruszenie”.
 10. I. Krasicki, „Hymn do miłości ojczyzny”.
 11. I. Krasicki, „Świat zepsuty”.
 12. J. U. Niemcewicz, „Powrót posła”.
 13. F. Karpiński, „Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta”.
 14. J. Wybicki, „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”.
 15. A. Mickiewicz, „Grażyna”.
 16. A. Mickiewicz, „Sonety krymskie”.
 17. A. Mickiewicz, „Reduta Ordona”.
 18. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 19. A. Mickiewicz, „Księgi pielgrzymstwa polskiego\”.
 20. J. Słowacki, „Hymn”.
 21. J. Słowacki, „Kulik|”.
 22. J. Słowacki, „Sowiński w okopach Woli”.
 23. J. Słowacki, „Kordian”.
 24. J. Słowacki, „Smutno mi Boże”.
 25. J. Słowacki, „Grób Agamemnona”.
 26. C. K. Norwid, „Moja piosnka (I”.
 27. B. Prus, „Lalka”.
 28. E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 29. E. Orzeszkowa, „Gloria victis”.
 30. H. Sienkiewicz, „Potop”.
 31. H. Sienkiewicz, „Krzyżacy”.
 32. M. Konopnicka, „Rota”.
 33. S. Wyspiański, ,,Wesele”.
 34. S. Żeromski, „Syzyfowe prace”.
 35. S. Żeromski, „Echa leśne”.
 36. S. Żeromski, „Wierna rzeka”.
 37. J. Kasprowicz, „Rzadko na moich wargach”.
 38. S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 39. W. Broniewski, „Bagnet na broń”.
 40. W. Broniewski, „Co mi tam troski”.
 41. W. Broniewski, „Mazowsze”.
 42. G. Orwell, „Folwark zwierzęcy”.
 43. Z. Nałkowska ,,Granica”.
 44. J. Przyboś, „Póki my żyjemy”.
 45. K.I. Gałczyński, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”.
 46. K.K. Baczyński, „Z głową na karabinie”.
 47. K.K. Baczyński, „Elegia o chłopcu polskim”.
 48. K. Wierzyński, „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny”.
 49. J. Tuwim, „Kwiaty polskie”.
 50. R. Bratny, „Kolumbowie. Rocznik dwudziesty”.
 51. M. Hemar, „Moja ojczyzna”.
 52. J. Twardowski, „Znów najpiękniejszy jest lipiec nad wodą”.