„Miłość” Jana Twardowskiego

  • Wiersz powstał w 1978 roku.
  • Autor snuje rozważania o miłości, używając szeregu określeń i porów=nań.
  • Mają one znaczenie wieloznaczne, metaforyczne.
  • Poeta miłość określa jako sól lub kamień, bowiem łączy się z goryczą trudnościami, strapieniem, nieraz bólem i cierpieniem.
  • Ma też inne właściwości, no. uzdrawiające, oczyszczające, stanowiąc fundament życia, dając człowiekowi siłę, stając się wewnętrznym elementem harmonii i szczęścia.
  • Bywa nieraz niedoskonała, spontaniczna czy egoistyczna, nazywa ją „wariatką egoistką gapą”, przybliżając ją do codzienności, odrywając od abstrakcji i patosu.
  • Poeta stworzył wiersz wolny, w którym połączył styl wysoki i niski.
  • Utwór należy do liryki bezpośredniej, refleksyjno-filozoficznej.