„Miłość przychodzi odchodzi” Jana Twardowskiego

  • Utwór z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Zbudowany z dwóch strof.
  • Tematem jest miłość, brak umiejętności rozmowy o uczuciach.
  • Podmiot liryczny nie jest jasno określony, ale to jednostka będąca dobrym obserwatorem rzeczywistości.
  • Podmiot liryczny obrazuje miłość jak dziewczynę.
  • Bywa wesoła, zabiegana, jest obok, ale nie na zawsze.
  • Miłość to uczucie, które się pojawia, nieraz niestety także odchodzi.
  • Sama miłość staje w hierarchii wartości coraz dalej.
  • Poeta wykorzystał uosobienia (np. „może do lasu pobiegła całować podlotki drzewa”).

Miłość przychodzi odchodzi
jest z nami
nagle jej nie ma
może do lasu
pobiegła
całować podlotki drzewa
czemu nie siądzie przy stole
pobędzie dłużej posłucha

– Ach ten lęk że się nie kochamy
skoro miłość miłości szuka.