„Matce” Jalu Kurka

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Składa się z trzech czterowersowych strof, o różnej liczbie sylab.
  • Tematem jest synowska miłość do matki.
  • Wyznanie synowskie zawiera stwierdzenie, że wszystko, co najlepsze  otrzymał od matki.
  • Mimo że już odeszła nadal korzysta z jej pouczeń i nauk.
  • Żyje w jego pamięci i postępowaniu.
  • Była i nadal jest dla niego osobą niezwykle ważną.
  • Podmiotem lirycznych jest prawdopodobnie sam poeta, który składa w ten sposób hołd swej matce.
  • Nastrój wiersza jest ciepły, pogodny, a słowa podziękowania kierowane do rodzicielki – ciepłe, pełne miłości i wdzięczności.
  • W wierszu występują epitety (np. „matko rodzona”), porównania (np. „Mowa twa prosta, czysta jak łza:).

Wszystko jest twoje, po co sięgnę,
matko rodzona.
Co we mnie dobre i piękne,
wziąłem z twojego łona.

Czasem nachylam głowę w noc gwiezdną
ku twej skalistej ziemi.
Piszę, wsłuchany pilnie w jedno:
jak mówisz z głębi od korzeni.

Mowa twa prosta, czysta jak łza,
podsyca mi serce i zżera.
I rośnie we mnie, i trwa
miłość, co nie umiera.