Miłosierny [synonimy]

  • Ofiarny.
  • Dobry.
  • Współczujący.
  • Miłościwy.
  • Dobroczynny.
  • Samarytański.
  • Filantropijny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]