Milczeć [synonimy]

  • Zamilknąć .
  • Zamknąć się.
  • Zaniemówić.
  • Nie wspominać słowem.
  • Powściągnąć język.
  • Cichnąć.
  • Ugryźć się w język.
  • Zamurować usta.
  • Zasznurować usta.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]