Mijać [synonimy]

  • Minąć.
  • Wymijać.
  • Omijać.
  • Okrążać.
  • Przepływać.
  • Przejeżdżać.
  • Przesuwać się.
  • Obchodzić.
  • Przemykać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]