Mięsień [synonimy]

  • Muskuł

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]