Mięknąć [synonimy]

  • Rozmiękczać.
  • Pulchnieć.
  • Rozgotowywać.
  • Topić.
  • Tajać.
  • Rzednieć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]