Mimo to [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mimo to spójnik przeciwstawny Nie chcieliśmy go trudzić, a mimo to pomógł nam.