Mimo woli [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mimo woli przysłówek Stanął obok i mimo woli słyszał ich rozmowę.