Mimo że [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mimo że spójnik przyzwalający Nie zjadłem lodów, mimo że miałem ochotę.