Mnóstwo [kłopotliwe części zdania]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mnóstwo liczebnik nieokreślony Mam mnóstwo rzeczy do wydania.