Momentalnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
momentalnie przysłówek Chciałem go poznać, więc momentalnie podbiegłem do niego.