Można [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
można czasownik niefleksyjny nieosobowy Można było z nimi porozmawiać.